Cedentes

Colección do administrador

Arquivo Pacheco 

Arquivo Magar

José Piñeiro solla

Bautista Minguela

Tucho Ferradás

Irma Ferradás 

Familia Verdeal Rodriguez

CC.OO.

Mª Aurora Villar

Familia Palmás Rúa

Chano Gallego

Paco Herbello

Diego Riobó

Enrique Gestoso Calvo

Asociación Cultural Nós

L. Roisin 

Edic. Lujo

Edic. Arribas

Edic. Garcia Garrabella

Hemeroteca Faro de Vigo

Hemeroteca Diario de Pontevedra

Archivos Concello de Vigo

 

Gracias  a todos.